Resultaat van coaching

Je blik wordt scherper en je schept mogelijkheden. Opeens krijg je in de gaten dat je meer in je mars hebt dan je voorstelde.

Het wereldbeeld dat je omarmt hebt, blijkt niet te koppen! Je bent vrij in je doen en laten en bepaald zelf wat je doet, voelt en wat je zegt.

Er bruist energie in je, je voelt de zinvolheid van het leven en je deint er lekker van op een neer. De waarde die je jezelf toekent, brengt een lach op je gezicht. Je voelt je zelfs dartel.

“Wat ik niet kan, kan ik niet!”

“Neem van mij aan, het is in kannen en kruiken te krijgen!”

-Han Smits